Yenilenebilir enerji alanında başarısı ispatlanmış grubumuz için aşağıda belirtilen iş tanımı ve aranan sorumluluklar doğrultusunda en az 4 yıllık mesleki tecrübeye sahip, iletişimi kuvvetli, kendisini geliştirmeye açık ve sonuç odaklı çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın “YEKSUN GRUP ” bünyesinde, TAM ZAMANLI olarak çalışacak avukat aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Mevcut grup avukatlarımız ile koordineli olarak çalışmalar yapılması
 • Grup şirketlerinin taraf olduğu sözleşmelerin incelenmesi, gerektiğinde sözleşmelerin müzakere süreçlerinde ilgili departmanlara destek verilmesi
 • Grup şirketlerinin temsilen gerekli toplantılara katılarak şirketlerin temsil edilmesi
 • Mevzuat takibinin yapılması,
 • Günlük olarak Resmi Gazete’nin kontrol edilerek Grup Şirketleri ilgilendiren hususlarda bilgilendirme yapılması,
 • Şirket dışında işlerimizi yürüten avukatlarımız tarafından takip edilen konuları, şirket dışı hukuk büroları ile evrak ve süreçlerin takip ve tamamlanması konusunda koordinasyonun kurulması
 • Dava ve duruşma işlemlerinin hem ofis hem adliye süreçlerinin yürütülmesi

SORUMLULUKLARI

 • Müvekkil şirket yetkilileri ile sağlıklı iletişim kurarak, ihtilaflı konuların yönetilmesi için gerekli olan yazışmaları yapmak, ihtarname ve gerekli diğer belgeleri düzenlemek,
 • Gerekli olduğu durumlarda toplantılara katılmak, araştırmalar yapmak ve bilgi notları hazırlamak,
 • Şirketin dava ve icra takipleri dahil tüm süreçleri takip edip yöneticilere raporlamak,
 • Şirket departmanlarından iletilen hukuki nitelik taşıyan konularda inceleme yapmak ve hukuki görüş oluşturup sunmak, ilgili departmanlarla hukuksal süreçlerle ilgilenmek,
 • Resmi kurumlarla şirket arasındaki yazışmaları yapmak, takip etmek ve gerekli görüşmelere katılmak,
 • Müvekkili adına dava açmak yine bu davayı sonuçlanana kadar takip etmek,
 • Müvekkilinin var olan davalarını ve gelecekteki davalarını incelemek ve takibini yapmak,
 • Şirketin devletle ve özel firmalarla olan anlaşma ve sözleşmelerini hazırlamak takip etmek ve incelemek,
 • Banka teminat mektuplarını hukuksal boyutunun ve sözleşmelerinin incelemesi yapmak,
 • Grup şirketlerin genel kurul, yönetim kurulu gibi organlarının kararlarının hazırlanması ve kontrolünü sağlamak.


  Copyright © 2021

Developed By YEKSUN GROUP